Slovenski čebelarji se pri svojem delu soočamo s težavami, ki pa so različno pereče glede na število čebeljih družin, s katerimi posamezni čebelar čebelari.

Največje ovire, s katerimi se soočamo:

  • Kot je splošno znano, nam velike preglavice dela čebelji zajedavec Varroa destructor. Veliko manj znano pa je, da imamo težave tudi z drugimi čebeljimi boleznimi.
  • Čebelarji, ki imamo več čebel, kot je sicer slovensko povprečje, se s to dejavnostjo ukvarjamo profesionalno ali pa vsaj polprofesionalno. S tega naslova imamo posledično kar nekaj dodatnih težav, ki jih t.i. hobi čebelarji nimajo. Vsekakor si ne moremo privoščiti popolne izgube čebel zaradi bolezni.
  • Ker moramo svoje pridelke, ki jih težko pridelamo, ponuditi trgu, se nam pojavljajo tudi problemi na tem področju. Ugotavljamo, da tudi največji med nami nismo sposobni dobrega nastopa na tujih trgih. Potrebujemo združevanje za lažje nastope – skupaj. Ugotavljamo, da smo si sedaj čebelarji predvsem konkurenti.
  • Tudi znanje je pri čebelarjenju z več panji problem, saj v trenutnem izobraževalnem sistemu tega znanja ni na voljo. Zato večji čebelarji potrebujemo izmenjavo znanja med sabo.

Zaradi vseh teh problemov (in marsikaterega zamolčanega), smo se profesionalni čebelarji odločili, da ustanovimo STROKOVNO ZDRUŽENJE PROFESIONALNIH ČEBELARJEV.

Namen združenja je združevanje znanja in resursov v cilju lažjega opravljanja svoje dejavnosti.

Tako imamo namen delovati predvsem na treh področjih:

  1. Želimo biti slišani in s strokovnimi argumenti sodelovati pri sprejemanju zakonskih okvirov čebelarjenja.
  2. Želimo pridobivati nova znanja – iz virov, ki zaenkrat še niso dostopni.
  3. Želimo sodelovati pri skupnih projektih izvoza naših produktov.

Združenje so ustanovili največji čebelarski praktiki. Za 1. predsednika združenja je bil izvoljen Boris Seražin, ki je oblikoval vodstveno skupino in se zavezal k doseganju zgoraj navedenih ciljev. Njegova želja je sodelovati z vsemi, ki lahko pripomorejo k boljšim pogojem čebelarjenja in doseganju boljših rezultatov na tem področju. Vsekakor ugotavljamo, da je kar 7 slabih čebelarskih letin zapored uničujočih in da nam pri preživetju razdrobljenost čebelarstva nič ne pomaga.

Upamo, da si bomo vnaprej čebelarji pomagali in si tako olajšali preživetje. Za vzor so nam ravno naše čebele, ki delujejo skupaj!