Vabilo na Občni zbor Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev

Vabimo vas na Občni zbor Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev, ki bo v lovski koči LD Ig, v Dragi pri Igu, Draga 40, 1292 Ig, v nedeljo, 29. januarja 2023 ob 10:00 uri.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev Občnega zbora in pozdrav predsednice,

2. Potrditev dnevnega reda,

3. Izvolitev delovnih teles občnega zbora (delovnega predsedstva, zapisnikarja, overitelja zapisnika, verifikacijske komisije),

4. Poročila o delu Združenja (poročilo predsednice, blagajnika in nadzornega odbora),

5. Poročilo verifikacijske komisije,

6. Razprava na poročila in glasovanje,

7. Dogovor o višini članarine (plačilo članarine bo možno po uradnem delu OZ),

8. Izvolitev novega tajnika društva in novega člana nadzornega odbora,

9. Razprava o delu Strokovnega sveta,

10. Predlog programa dela za leto 2023,

11. Razno.

Po končanem uradnem delu Občnega zbora bo sledil neformalni del s pogostitvijo in druženjem.

Prosimo vas za zanesljivo udeležbo, ki jo potrdite najkasneje do 26. januarja 2023 na:

 prijave@proficebelar.si  ali tel. št.: 031 484 527.

S spoštovanjem,

v.d. Tajnika:

Roman Repič

Predsednica:

mag. Urška Intihar