Trg EU je preplavljen s ponarejenim “medom”

Sporočilo za javnost,

Trg Evropske unije je preplavljen z “medom” na osnovi sirupov: končno se bo pokazalo, da gre za nepošteno igro!

Evropska komisija je 23. 03. 2023, objavila dve skupni poročili o goljufivih praksah pri uvozu medu v EU. V skladu s preiskavami je bil za 46 % odvzetih vzorcev postavljen sum, da so bili ponarejeni z dodanimi sirupi. COPA in COGECA že več let opozarjata na te dramatične razmere. Rešitve so znane in v sektorju soglasno podprte: skrajni čas je, da EU ukrepa!

Po zaslugi skupnega dela GD Sante, Skupnega raziskovalnega središča in urada OLAF je Komisija količinsko opredelila zaskrbljujočo realnost: od 320 vzorcev, prejetih od pristojnih nacionalnih organov, je bil za 147 (46 %) vzorcev postavljen sum neskladnosti z zahtevami direktive EU o medu. 74 % kitajskih, 93 % turških in 100 % britanskih vzorcev medu je bilo ocenjenih kot neskladnih.

Stanislav Jaš, predsednik delovne skupine za med COPA in COGECA, je ob komentiranju poročila Skupnega raziskovalnega središča dejal: “Raziskava jasno kaže, od kod izvirajo težave. Če je skoraj vsak drugi med, uvožen v Evropsko unijo, ponarejen, to pomeni, da je 20 % vsega “medu”, porabljenega v EU, ponarejenega! Če k temu dodamo še dejstvo, da ponarejeni “med” vstopa v EU po ceni 1,50 EUR/kg iz razmeroma majhnega števila držav, lahko razumemo, zakaj v EU doživljamo pravo kmetijsko katastrofo.”

Tudi drugo poročilo GD Sante vsebuje pomembne ugotovitve. Komisija “potrjuje, da obstaja sum, da velik del medu, uvoženega iz držav, ki niso članice EU, in danega na trg EU, ni v skladu z določbami direktive EU o medu, vendar se to ne odkrije”. V poročilu je nadalje navedeno, da so “še vedno potrebne izboljšane, usklajene in splošno sprejete analitične metode, da se poveča zmogljivost uradnih kontrolnih laboratorijev za odkrivanje medu, ponarejenega s sladkornimi sirupi”.

“Kdaj bodo potrošniki končno izvedeli, kaj je v resnici na njihovi žlici? Da bi se to zgodilo, je treba na ravni EU prednostno rešiti tri zadeve. Prvič, boljše označevanje mešanic medu z obvezno navedbo držav porekla z odstotnimi deleži v padajočem vrstnem redu. Drugič, Evropska unija mora posodobiti uradne metode, ki so na voljo nacionalnim nadzornim organom za odkrivanje goljufij z medom, in ustanoviti referenčni center Skupnosti za nenehno izboljševanje teh metod. Nazadnje morajo države članice okrepiti nadzor in sistematično preverjati uvožene serije medu na podlagi teh izboljšanih metod skupaj z dokazilom o sledljivosti od panja do posode,” je dodal Etienne Bruneau, podpredsednik delovne skupine.

Nosilci odločanja v EU morajo ukrepati takoj, da bi preprečili uničenje poklica, ki bi lahko povzročilo znatno zmanjšanje števila medonosnih čebel na celini. COPA in COGECA pozivata GD AGRI, naj v prihodnjih mesecih temeljito pregleda direktivo EU o medu.

Viri:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/food-fraud-how-genuine-your-honey-2023-03-23_en

https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/no-sugar-my-honey-olaf-investigates-honey-fraud-2023-03-23_en

https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022_en