Tiskovna konferenca – 4. Pislakov dan

Danes je v Hotelu Mitra na Ptuju potekala tiskovna konferenca pred 4. Pislakovim dnevom, ki bo v soboto, 25. 02. 2023, med 9. in 17. uro v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani.
Srečanje, ki ga vsako leto organizira Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev, je namenjeno izobraževanju čebelarjev (tako profesionalnih kot ljubiteljskih) in predstavitvi primerov dobrih praks, ki jih uporabljajo drugje po svetu, zato vsako leto nanj povabimo tudi predavatelje iz tujine. Letos bodo predavali strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške in ZDA. Sam dogodek je poimenovan po legendarnem slovenskem čebelarju Janku Pislaku, ki je vzornik marsikateremu čebelarju pri razvoju te panoge, saj je oral ledino slovenskega profesionalnega čebelarjenja že pred petimi desetletji. Velja za največjega slovenskega čebelarja, inovatorja in predavatelja tistega časa. Zaradi Pislakove bogate zapuščine in da se poklonimo velikemu vzorniku, smo konferenco imenovali po njem. Na konferenci so sodelovali: Silvo Posl, eden od ustanoviteljev združenja, ki je predstavil namen Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev, Robert Bali, je spregovoril o letošnjem že 4. Pislakovem dnevu, Matjaž Levičar, strokovnjak za področje vpliva klimatskih sprememb na čebele, je predstavil aktualno problematiko na tem področju, Mitja Nakrst pa je spregovoril o tem, zakaj so profesionalni čebelarji pomembni za obstoj in razvoj čebelarstva v Sloveniji.