RAZPISI 2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS št.: 106/2023 z dne 13. oktobra 2023, objavilo šest javnih razpisov za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo.

Vloge bo možno vlagati od 01. marca 2024 do 31. julija 2024.
Razpisi so dosegljivi na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/