Pristojnosti čebelarskih društev pri upravljanju čebelarskih pašnih redov, Slovenski čebelar 4/2023

Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: