Hrušev ožig

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je bila dne 14. septembra 2023, objavljena izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1787. Ukinitev statusa varovanega območja za hrušev ožig (Erwinia amylovora) v Sloveniji in prenehanje omejitve premika čebeljih družin zaradi hruševega ožiga.

Z ukinitvijo varovanega območja za hrušev ožig v Sloveniji prenehajo veljati zahteve za omejitve premika čebeljih družin, ki so veljale do sedaj. Imetnikom čebeljih družin tako ni več potrebno izvajati ukrepov pred premiki, kot tudi ne obveščati pristojnih fitosanitarnih organov o premikih čebeljih družin.