Spoštovani čebelar/ka

Zgodovina poizkusov združevanja »velikih« čebelarjev je polna »neuspelih« projektov. In problematika večjih čebelarjev je tako postala izjemno pereča. Ugotavljamo da nas ČZS ne zastopa tako kot bi si mi želeli.

Zato smo se nekateri večji čebelarji združili, pogovorili in ustanovili Združenje Profesionalnih Čebelarjev Republike Slovenije

Določili smo naslednje cilje združenja:

 • Uveljavljanje profesionalnih čebelarjev kot dejavnik odločanja v Republiki Sloveniji – po standardu: »biti slišani«.
  • imeti predstavnika na MKGP, ki bo prenašal informacije od združenja do MKGP in obratno – vzpostaviti sistem soudeležbe pri odločanju
  • Projekt – zakon o čebelarstvu
  • Olajšati dostop do podpor v čebelarstvu za večje čebelarje
  • Z znanjem in strokovnostjo toliko spremeniti sistem zatiranje varoje, da bo končno učinkovit.
  • Spremeniti sistem zatiranje HG tako da nam ne bo delal dodatne škode.
  • Doseg različne obravnave velikih in malih čebelarjev na državni ravni
  • Vplivanje na sprejem takega pravilnika o prevozih ki nam omogoča eksistenco.
 • Povečevanja znanja:
  • Ustvariti sistem, ki pomaga profesionalnim čebelarjem pri čebelarjenju.
  • Prenos znanja med čebelarji (timski efekt-doprinos znanja v krog).
  • Organizacija srečanj ko se pogovorimo o težavah.
  • Prenos znana iz tujine.
 • Izboljšanje finančnih pogojev za člane:
  • Srečanja na katerih se pogovorimo o cenah.
  • Dogovarjanje o skupnih nastopih na tržišču (predvsem združevanje količin za nastop na tujih trgih).

Verjamemo da ti cilji niso vsi, ki bi jih lahko in jih tudi bomo uresničevali skozi naše Združenje. Le čas lahko pokaže kaj vse še lahko uresničimo in kako lahko sodelujemo s ciljem, da bi vsi imeli VEČ (znanja, čebel, medu, čebeljih pridelkov…).