Naslov:
Strokovno Združenje Profesionalnih Čebelarjev (ali SZPČ)
Cesta Josipa Ribičiča 11
1381 Rakek