Priročnik Dobra čebelarska praksa je sad skupnega truda soavtorjev, v njem smo skušali zajeti čim več trenutnega znanja. Besedilo je zasnovano na način, da je uporabno v vseh panjskih sistemih in načinih čebelarjenja ter različnih podnebnih razmerah na ozemlju Republike Slovenije. Čebelja družina namreč vedno potrebuje enake pogoje za preživetje in razvoj, kar lahko dosežemo v različnih panjskih sistemih na različne načine, a z istim učinkom.
Priročnik smo napisali z namenom, da vsem slovenskim čebelarjem na kratek in jedrnat način podamo informacijo o ustreznosti in primernosti izvajanja posameznih čebelarskih opravil. Zgradba besedila je zato strnjena in oblikovana na način, da so na eni strani poudarjena dobra in na drugi slaba ravnanja. Upoštevanje dobrih čebelarskih praks (in opuščanje slabih) je ključnega pomena za ohranjanje zdravja čebel in ljudi, ki prihajajo v stik s čebelami in njihovimi proizvodi, ohranjanje zdravega okolja in uspešnosti slovenskega čebelarstva.

Prenesite svoj priročnik tukaj!

Dobra-čebelarska-praksa_compressed