Nov prispevek

Redni občni zbor

VEČ

Srečanje z ministrico

Predstavniki Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev so se na delovnem srečanju sestali z Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec, državno sekretarko mag. Tanjo Strniša in namestnico generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo mag. Marjeto Bizjak. Srečanje je potekalo v

Read more

Spoštovani čebelar/ka

Spoštovani čebelar/ka Zgodovina poizkusov združevanja »velikih« čebelarjev je polna »neuspelih« projektov. In problematika večjih čebelarjev je tako postala izjemno pereča. Ugotavljamo da nas ČZS ne zastopa tako kot bi si mi želeli. Zato smo se nekateri večji čebelarji združili, pogovorili

Nova praksa v Sloveniji: profesionalni čebelarji se povezujemo

Slovenski čebelarji se pri svojem delu soočamo s težavami, ki pa so različno pereče glede na število čebeljih družin, s katerimi posamezni čebelar čebelari. Največje ovire, s katerimi se soočamo: Kot je splošno znano, nam velike preglavice dela čebelji zajedavec

Podatki

Naslov: Strokovno Združenje Profesionalnih Čebelarjev (ali SZPČ) Cesta Josipa Ribičiča 11 1381 Rakek

Kontakt

Za vsa vprašanja se prosimo obrnite na: Predsednik: predsednik@proficebelar.si    Tajnik: tajnik@proficebelar.si   Blagajnik: blagajnik@proficebelar.si

ANTON JANŠA

NJEGOVO ŽIVLJENJE IN DELO – KRATEK ORIS   SPLOŠNI PODATKI ANTON JANŠA (1734 – 1773) starost 39 let po poklicu – slikar in čebelar –  Rojstvo spomladi leta 1734 v vasi Beznica, na Gorenjskem, sedaj Občina Žirovnica, Republika Slovenija –

Postani naš član

Izpolni pristopno izjavo in jo pošlji na naslov:  C. Josipa Ribičiča 11 1381 Rakek ali podpisano skeniraj in jo pošlji na email naslov: Blagajnik@proficebelar.si STROKOVNO ZDRUŽENJE – pristopna izjava Pristopna izjava mora biti lastnoročno podpisana!